De naam Dorpsfemme omdat met name kleine dorpen mijn werkgebied is. Mijn kennis heb ik opgedaan door te werken in voornamelijk kleine dorpen in Noord- Nederland (van Zoutkamp tot Diepenveen). Ik ben zelf inwoner van een klein dorp (±500 inwoners) en heb van begin tot eind meegewerkt aan een eigen dorpsvisie in mijn geboortedorp Oranje (Midden Drenthe 2003-2007) en hierdoor bevlogen geraakt. Met alle ontwikkelingen die er momenteel spelen zoals vergrijzing, verandering in sociale contacten en inzet van vrijwilligers weet ik wat dat kan betekenen voor een dorp. Dit doe ik sinds 2011 professioneel o.a. door het geven van trainingen aan ambtenaren over bewonersparticipatie, procesbegeleiding met praktische ondersteuning in de dorpen zélf en biedt coaching-on-the job voor buurtwerkers.

Femke Heythekker = Dorpsfemme staat voor persoonlijk contact met inwoners, creativiteit, eenvoudige communicatie en maatwerk. Inwoners hebben namelijk het recht om te kunnen deelnemen aan het proces dat betrekking heeft op hun eigen leefomgeving en dat gaat verder dan informeren in een bewonersbijeenkomst.

Duurzaamheid, mobiliteit, afvalreductie, woningbouw, energietransitie, veranderen sociale contacten, het opstellen van een dorpsvisie, versterken van de leefbaarheid zijn typische onderwerpen voor mij. Dorpsfemme kan hierin een uitkomst bieden voor organisaties die zich geen raad weten met (opgelegde) participatie van bewonersgroepen.