Mijn Aanpak

Dorpsfemme adviseert, ondersteunt, organiseert en onderzoekt voor meer en betere burgerparticipatie.

Femke Heythekker

Dorpsfemme adviseert organisatie bij het inzetten van werkmethoden en leert de professionals hoe ze om moeten gaan met inwoners en zet aan tot lef om buiten de kaders te denken. De organisatie kan regie gaan voeren en zal dienend leiderschap moeten  te tonen waardoor de organisatiekracht van dorpen zal toenemen.

Dorpsfemme ondersteunt inwoners van dorpen bij sociale en fysieke gebiedsontwikkeling. Hierbij speelt persoonlijk contact, maatwerk en het inzetten van verschillende vormen van communicatie een belangrijke rol. Door een goede samenwerking met professionals zal het behaalde resultaat gedragen worden en kan iedereen hier trots op zijn. Inwoners geven hierbij hun eigen werktempo aan en geven zelf aan waar men hulp bij nodig heeft. 

Dorpsfemme organiseert in samenwerking met Andries van den Berg – Landschapsarchitect, training voor professionals “Participatie in de omgevingswet”. De training zet de professionals aan het denken over zijn/haar eigen positie, die van de organisatie en die van de inwoner. Er wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid op hoog niveau in de geest van de omgevingswet.

Dorpsfemme onderzoekt hoe burgerparticipatie wordt toegepast door organisaties. Een doorlopende zoektocht waarvan een inventarisatie begin 2011 is gedaan bij het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. Dit inventariserende onderzoek “Burgerparticipatie bij gebiedsontwikkeling” is in juli 2011 afgerond en geeft inzicht wat de professional van burgerparticipatie vindt en hoe burgerparticipatie dit toepast bij gemeenten in Noord-Nederland.